Marcela Bognárová - Zájmové kurzy a semináře

pro širokou laickou veřejnost - klasické relaxační masáže - reflexní, antistresové, detoxikační, uvolňovací a energetické, moxování a Gua Sha

Reiki

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Reiki - je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Slovo „reiki“ je název pro životodárnou energii (rei = životodárný, ki = energie). Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel-objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, je člověk zdravý a vitální. Používá  se přitom techniky  přikládání dlaní, čímž dojde k předávání energie Ki ze zdroje Reiki příjemci. Reiki  je stará jako lidstvo samo. Je darem Universa - Makrokosmu, nedá se zneužít ani zahrnout do nějaké sekty či náboženství.  Tato metoda je skutečně pro každého a určitě přijde doba, kdy již malé děti ve školách budou mít Reiki ve školních osnovách, protože s touto schopností se člověk narodí. Jen pokud není rozvíjena a nic o ní nevíme, ani netušíme, že něco takového existuje. Pak záleží na dalším vývoji osobnosti, zda se vrátíme k již dávno objevenému, anebo budeme-li pohlížet na Reiki jako něco z oblasti sci-fi.

Reiki

zkracuje všeobecně rekonvalescenci nemocného

    - snižuje náklady potřebné k léčení

    -  zmírňuje, či zcela eliminuje bolest

    - je vhodné jak k léčení fyzického těla, tak i psychiky

    - podporuje duchovní růst

    - prodlužuje život, zejména však jeho kvalitu

    - zlepšuje vitalitu, schopnost lépe se učit

    - zvyšuje intuici člověka

    - zlepšuje jak fyzickou kondici, tak i psychiku

    - odbourává a léčí bloky a traumata z minulosti


 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 
www.masaze-marcela.kvalitne.cz www.masaze.info/marcela-bognarova www.lide.cz/masaze.marcela